Ειδικες προσφορες

 

Αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω ενδοκοιλιακού λίπους

Η μέτρηση γίνεται με μεζούρα. Αφορά την περίμετρο μέσης, μεταξύ πλευρικού τόξου και λαγονίου ακρολοφίας (λίγο πάνω απ΄τον ομφαλό), και την περίμετρο των ισχίων στο ύψος του μείζονος τροχαντήρα (αμφότερες οι μετρήσεις σε όρθια θέση). 

                              

Ο τύπος είναι «Λόγος περιμέτρου Μέσης προς; Ισχιακή περίμετρο»
W.H.R=Waist/Hip Ratio= περίμετρος μέσης / ισχιακή περίμετρος

Αν ο λόγος της περιμέτρου μέσης προς την ισχιακή περίμετρο είναι άνω του 0,85 στις γυναίκες και άνω του 1 στους άνδρες, τότε έχουμε ανδρικού τύπου παχυσαρκία.

Η μέτρηση ειδικά της ισχιακής περιμέτρου πρέπει να γίνεται με έμφαση στο μέγεθος της λεκάνης και των μαλακών μορίων του κάθε ατόμου και να λαμβάνεται υπόψη, καθώς μεταβάλλει το λόγο της W.H.R.

Κάντε τη δική σας μέτρηση: 

Αποτέλεσμα
Σημείωση

Σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων τόσο του WHR (άνω του 0,85 στις γυναίκες  και άνω του 1 στους άνδρες), όσο και της περιμέτρου μέσης (άνω των 102 cm, για άνδρες και άνω των 88 cm για γυναίκες), επιβάλλεται η διενέργεια περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων.


User Login Form